วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง สภาเทศบาลตำบลนาหนาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ชวยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำโรงทาน งานบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพนัดดา หมู่ 2 และ หมู่ 3 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Share: