🎺🎺🎺“สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้ชุมชน” วันที่ 19 ตุลาคม 2565 โรงเรียนผู้สูงอายู(17) เทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพผู้สูงวัย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาหนาด

Share: