ประกาศเทศบาลตำบลนาหนาด เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลนาหนา
Share: