โครงการศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของเทศบาลตำบลนาหนาด ณ ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์ ต.นาหว้า และศูนย์หัตถกรรมจากกกเหล่าพัฒนา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม โดยมีประธานและสมาชิกศูนย์หัตถกรรมฯ ให้การต้อนรับ

 

Share: